Tolka på burmesiska

Jag har arbetat som tolk mellan burmesiska och svenska sedan slutet av år 2004, och är en av Kammarkollegiet auktoriserad tolk mellan finska och svenska (auktorisation finns ännu inte mellan burmesiska och svenska), vilket innebär att jag tolkar enligt god tolksed. Jag har tystnadsplikt och är opartisk när jag tolkar. Jag åtar mig olika typer av tolkuppdrag både i Sverige och i Burma/Myanmar och du är välkommen att kontakta mig.

E-post: anoo.niskanen@gmail.com

Här finns intyg om auktorisation från Kammarkollegiet.

Här finns intyg på att jag arbetar som tolk och översättare mellan svenska och burmesiska.

Här finns en studiemeritförteckning från Högskoleverket.

 

En kommentar till Tolka på burmesiska

  1. Pingback: Behöver du tolkhjälp? | Setwe

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *