Resa till Burma/Myanmar?

Frågan om man ska resa till Myanmar/Burma eller inte är ungefär lika känslig som frågan om namnet. Att förespråka resor till landet brukar ses som ett politiskt ställningstagande, vilket det givetvis inte är i de flesta fall. De som motsätter sig resor till Myanmar/Burma brukar hävda att alla resor stödjer den odemokratiska regimen på ett eller annat sätt, eftersom de styrande får inkomster från turismen. Så kan det vara, men jag anser att fördelarna med resor överväger. Ingen mår bra av isolering och att isolera en hel befolkning för att komma åt de styrande kan anses vara kollektiv bestraffning. Kontakt med omvärlden är viktigt för att det ska ske en demokratisk utveckling i Myanmar/Burma, men då är det också viktigt att resenärer får en chans till genuina möten med befolkningen. Som en person inom resebranschen i Myanmar/Burma uttryckte det: ”Jag föreslår att man inte ordnar ’fängelseresor’, utan låter turisterna gå runt själva, så att de får träffa lokalbefolkningen”.

Här finns en videofilm av en tur med cyclo i Yangon/Rangoon under november 2010. Cykloföraren berättar på burmesiska om valen som hölls under samma månad och som enligt honom inte har lett till någon verklig förändring. När han pratar om mer känsliga saker svänger han in på en sidogata med lite människor, vilket tydligt visar den rädsla för repressalier som många känner i Burma/Myanmar om de kritiserar regimen och det politiska systemet.

Här kan du läsa om Svenska Burmakommitténs inställning till turism i landet.

Åker ni till den lilla byn Inwa/Ava (som faktiskt har varit en huvudstad i Burma/Myanmar en gång i tiden), kanske ni träffar på den här flickan, som drömmer om ett annat liv än att arbeta som försäljerska. I Inwa finns ingen skola efter sjätte klass, så många av barnen som bor där måste börja arbeta när de slutar mellanstadiet. Just nu får flickan på bilden (vars namn jag tyvärr inte kommer ihåg) sin försörjning från turismen, eftersom hon säljer smycken till turister, men min förhoppning är att turister ska kunna bidra på ett mer konstruktivt sätt till att förbättra dessa barns tillvaro. Att bidra till en högstadieskola och lärarlön i byn Inwa/Ava och i andra byar där detta saknas, vore bra. Det skulle ge dessa barn en möjlighet till högskolebehörighet (klarar man examen från årskurs 10 är man behörig att söka till universitet och högskola i Burma/Myanmar). Enligt en person som arbetar inom turistbranschen i Burma återvänder ofta barn som är uppvuxna på landsbygden till sina hemtrakter efter avslutad utbildning för att hjälpa sin hemby på ett eller annat sätt, så ett bidrag till att förbättra utbildningssystemet i Burma/Myanmar (så att fler får tillgång till det), skulle gynna många.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *