Burma eller Myanmar?

Ska man säga Burma eller Myanmar? Det är inget enkelt ställningstagande, eftersom den politiska oppositionen i Burma motsätter sig namnändringen som genomfördes av militärregimen år 1989. Militärregimen menade att namnet Myanmar är mer representativt för den etniskt blandade nationen, medan namnet Burma syftar till endast en etnisk grupp, nämligen burmaner. Burma anses också vara en kvarleva från kolonialperioden, eftersom det var britterna som introducerade namnet Burma. Jag tror att var och en själv kan avgöra vilket namn som känns bäst, utan att det ska ses som ett politiskt ställningstagande. Åsiktsfriheten är viktig att värna om. Själv föredrar jag namnet Myanmar, eftersom landet faktiskt heter så på burmesiska och eftersom landet faktiskt hette så innan de brittiska kolonisatörerna bestämde att det skulle heta Burma!

Nedan finns bilder av självständighetsmonumentet i Maha Bandula Park (eller Mahabandoola Park) i den tidigare huvudstaden Yangon. Inskriptionen handlar om just självständighetsförklaringen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *